organizacja pożytku publicznego

43-460 Wisła, ul.Wyzwolenia 60D

Regon:070581637  NIP:548-199-52-45 KRS: 0000062394

Konto: 45 1050 1096 1000 0001 0180 1033   przelew.pdf

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przychodni Rejonowej w Wiśle jest organizacją pożytku publicznego, która prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Dziechcinka".

Stowarzyszenie zwraca się z prośbą o wsparcie - wystarczy wypełniając druk PIT wpisać numer KRS 0000062394

 

Jak przekazać 1% podatku?

 

W rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego, która zatytułowana jest  „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” należy wpisać KRS Stowarzyszenia – 0000062394 oraz  kwotę, którą chcemy przekazać, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.  


Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 127, 129 – PIT-28, poz. 303, 305 – PIT-36, poz. 106, 108 – PIT-36L, poz. 124, 126 – PIT-37, poz. 59, 61 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.


Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 – PIT-28, poz. 304 – PIT-36, poz. 107 – PIT-36L, poz. 125 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38).

 

 

 

 

 

 

Rejestracja od 8.00 do 18.00:

 

tel. 33 855 24 93

 

tel. 33 855 24 94

Wisła 43-460, ul. Wyzwolenia 60 D
google maps module for joomla 3