dr n. med. Michał Białożyt -  specjalista urolog

 PORADNIA POSIADA UMOWĘ Z NFZ 

Pacjent, który rejestruje się do poradni specjalistycznej ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

Do Poradni Urologicznej można umawiać się: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, telefonicznie

 33 8552494

NZOZ ”Dziechcinka” Wyzwolenia 60 D, 43-460 Wisła