Lekarz Marzenna Urbaś  - specjalista chorób oczu

Przychodnia nie posiada kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Do Poradni  Okulistycznej można umawiać się: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, telefonicznie

☎ 33 8552494

   NZOZ ”Dziechcinka” Wyzwolenia 60 D, 43-460 Wisła