Lekarz Przywara- Chowaniec Brygida - specjalista kardiolog

Przychodnia nie posiada kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Do Poradni  Kardiologicznej można umawiać się: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, telefonicznie

☎ 33 8552494

   NZOZ ”Dziechcinka” Wyzwolenia 60 D, 43-460 Wisła