POZ I SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA

REJESTRACJA

osobista lub telefoniczna w godzinach od 7:30 do 18:00.

E-REJESTRACJA

dziechcinka.e-rejestracja24.com.pl

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA POZ

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w czasie, kiedy przychodnie POZ są nieczynne, tj. po godzinie 1800 do 800 rano dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy realizuje:

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe :

Wisła, ul. Dziechcinka 4; tel. 33 857 95 46

Skoczów, ul. Krzywa 4; tel. 33 875 95 50

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie  ul. Bielska 4, tel 33 852 56 23 lub 664 909 638

 

PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE - tel. 999 lub 112

Zadania związane bezpośrednio z ratowaniem zdrowia i życia w stanach nagłych realizowanie są przez Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe w ramach systemu: Państwowe Ratownictwo Medyczne. Stan nagły to stan, w którym odroczenie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia. Szczegóły:  kliknij tutaj

TRANSPORT SANITARNY - tel. 33 854 59 99, 502 113 245

Zadania związane z transportem sanitarnym realizuje Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe. Szczegóły : kliknij tutaj