organizacja pożytku publicznego

43-460 Wisła, ul.Wyzwolenia 60D

Regon:070581637  NIP:548-199-52-45 KRS: 0000062394

Konto: 45 1050 1096 1000 0001 0180 1033   przelew.pdf